Cayma Hakkı

Cayma Hakkı

Madde 1 - Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.bakhepsine.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Ürünün iade alınmasının akabinde ürün üzerinde gerekli kontrollerin sağlanması akabinde ki 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir.  Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

Madde 2 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal ve Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler; kişiye özel olarak üretilmiş ürünler, tüketicinin istekleri doğrultusunda üzerinde değişiklik yapılmış ürünler ve kullanılmış ürünlerdir. Bu durumlarda cayma hakkı ortadan kalkar.